מוקד הזמנות ארצי
03-5505450
0

מוקד הזמנות ארצי
03-5505450
0

השכרת מדפסות

 • השכרת מדפסות - השכרת מדפסות
 • השכרת מדפסות - מדפסות
 • מדפסות - לייזר צבע
 • מדפסות - לייזר שחור
 • השכרת מדפסות - מכשירים משולבים
 • מכשירים משולבים - לייזר צבע
 • מכשירים משולבים - לייזר שחור
 • השכרת מדפסות - השכרת מכונות צילום
 • השכרת מכונות צילום - מכונות צילום חדשות
 • השכרת מכונות צילום - מכונות צילום מחודשות


 • השכרת מדפסת לייזר מונו שחור P2500
  חבילת קורונה להדפסה מהבית הכל כלול
  195 ₪

 • השכרת מדפסת לייזר מונו שחור P5000
  חבילת הכל כלול ל 36 חודשים עד 5000 דף
  349 ₪

 • השכרת מדפסת לייזר צבע CP1000
  חבילת קורונה להדפסה מהבית הכל כלול
  349 ₪

 • השכרת מדפסת לייזר צבע CP2500
  חבילת הכל כלול ל 36 חודשים עד 2500 דף
  749 ₪

 • השכרת מדפסת לייזר משולבת מונו שחור MFP2500
  חבילת קורונה להדפסה מהבית הכל כלול
  235 ₪

 • השכרת מדפסת לייזר משולבת מונו שחור MFP5000
  חבילת הכל כלול ל 36 חודשים עד 5000 דף
  395 ₪

 • השכרת מדפסת משולבת לייזר צבע MFCP1000
  חבילת קורונה להדפסה מהבית הכל כלול
  425 ₪

 • השכרת מדפסת לייזר צבע MFCP2500
  חבילת הכל כלול ל 36 חודשים עד 2500 דף
  875 ₪

 • השכרת מכונת צילום מחודשת משולבת מונו שחור RENEW35PM
  A3/A4 חבילת הכל כלול ל 36 חודשים 35 בדקה
  149 ₪

 • השכרת מכונת צילום מחודשת משולבת מונו שחור RENEW55PM
  A3/A4 חבילת הכל כלול ל 36 חודשים 55 בדקה
  195 ₪

 • השכרת מכונת צילום מחודשת משולבת צבע RENEWC55PM
  A3/A4 חבילת הכל כלול ל 36 חודשים 55 בדקה
  395 ₪