מוקד הזמנות ארצי
03-5505450
0

מוקד הזמנות ארצי
03-5505450
0

 • טונר כחול חלופי IBM 1334
  למדפסת IBM 1334
  615 ₪

 • טונר אדום חלופי IBM 1334
  למדפסת IBM 1334
  615 ₪

 • טונר צהוב חלופי IBM 1334
  למדפסת IBM 1334
  615 ₪

 • טונר כחול חלופי IBM 1534
  למדפסת IBM InfoPrint 1534
  465 ₪

 • טונר אדום חלופי IBM 1534
  למדפסת IBM InfoPrint 1534
  465 ₪

 • טונר צהוב חלופי IBM 1534
  טונר צהוב למדפסת IBM InfoPrint 1534
  465 ₪